lauantai 21. helmikuuta 2015

Miten johdat juuri tänään?

Johtaminen tapahtuu tässä ja nyt: sitä ei voi varastoida, sitä ei voi tehdä ennakkoon. Jälkikäteen johtamisella on heikohko onnistumisprosentti.

Mutta miten johdat oikein?

Paraskin johtaja hämmentyy aika ajoin niiden lukemattomien ohjeiden keskellä, joita kirjoista, artikkeleista, seminaareista ja kollegoilta satelee koskien johtamista. Jokaisessa esitellään juuri ne välttämättömät asiat, jotka kirjoittajan tai esittäjän mielestä kuuluvat hyvään johtamiseen. On hallittava kokonaisuuksia, määriteltävä tavoitteet, pantava pyörät pyörimään, pidettävä henkilöstö motivoituneena. On seurattava ympäristöä ja ennakoitava tulevaisuutta. On pystyttävä toimimaan tehokkaasti muutoksissa ja ymmärrettävä, miten kriiseistä päästään ulos. Esimerkkien avulla havainnollistetaan menetelmien tehoa ja annetaan uskoa menestymisen mahdollisuuteen. 

Useimmat ohjeet tuntuvat hyviltä. Niistä voi kuvitella todellakin olevan hyötyä. Kokemukset aidoista tilanteista vakuuttavat. Into kehittää omaa toimintaa niiden pohjalta kasvaa. 

Mutta miten arkipäivän tilanteissa helposti käykään? Tilanteet vievät mennessään, opit ja ohjeet unohtuvat. Halu omaksua ja käyttää muualla hyväksi koettuja tapoja toimia on usein suuri, mutta opit ovat niin sirpaleisina mielessä, ettei se juuri kulloiseenkin tilanteeseen liittyvä oivallinen periaate tai neuvo löydykään yhtäkkiä muistista. Hyvä aikomus kehittää omaa johtamista hälventyy helposti, ja toiminta noudattaa vanhoja kaavoja.

Mistä apu? 

Miten olisi yksinkertainen runko, johon omat tärkeimmät johtamisen periaatteet voisi ripustaa ja siten helpottaa niiden muistamista ja omaksumista?

Eräs tällainen runko on kolmijako, joka pohjautuu johtamisen eri alueisiin: sisältö, prosessit ja ihmiset. Voi kuulostaa yllättävältä, mutta aivan kaikki, mitä johtamiseen liittyy, voidaan luokitella näihin alueisiin. 
Sisältöä ovat esimerkiksi yrityksen tavoite, strategia, liiketoiminta-ympäristö, tekniset, taloudelliset ja kilpailukykyasiat. Prosesseilla viitataan tässä kaikkeen toimintaan, eli siihen, millä sisältö pannaan ”käyntiin”: toimintamallit, roolit, vastuut, päätöksenteko, suunnittelu, seuranta, kassatilanteen hallinta jne. Ihmisten johtaminen luonnollisesti sisältää esimerkiksi henkilöstön hankinnan, osaamisen kehittämisen, yrityskulttuurin, palkitsemisen, motivaation ylläpitämisen.

Haasteet syntyvät johtamisen osa-alueiden erilaisuudesta. Jokainen meistä on luontaisesti taipuvainen keskittymään johonkin osa-alueeseen. Kuitenkin johtajan on menestystä luodakseen johdettava kaikkia näitä tavalla tai toisella. 

Käytännöllinen ratkaisu on siis ajatuskehikko, kolmiosainen jäsentelypohja, muistintuki. Hyväksi koetut ohjeet ja itse valitut periaatteet voi ripustaa siihen. Niitä ei kannata haalia liikaa kerrallaan. Sisällön, prosessien ja ihmisen johtamisen osalta riittänee muutama ydinasia kustakin.

Se, miten toimitaan juuri tänään, on merkityksellistä. Niinpä on syytä käydä joka päivä läpi kysymys: miten johdan tänään sisältöä, prosesseja ja ihmisiä?

Johtajan vaa’assa on kolme kuppia. Niiden tasapainossa pitäminen on taitolaji. Mutta auttaa suuresti, että tiedostaa tämän lähtötilanteen. Ja muodostaa oman päivittäisen johtamisen rutiinin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti