torstai 2. kesäkuuta 2016

Muista ainakin nämä kolme asiaa päätöksenteossa

Kyky tehdä päätöksiä tehokkaasti on aina ollut tärkeää. Tulevaisuudessa tämän kyvyn merkitys tulee entisestään kasvamaan. Päätöstilanteiden monimuotoisuus pakottaa etsimään punaista lankaa asiaviidakosta ja selkeyttämään ajatusprosessia.

Laajennanko toimintaa Pohjoismaihin? Pestaanko uuden työntekijän? Otanko kumppanin mukaan toimintaani? Minkä tuotteen tai palvelun kehittämiseen kannattaisi erityisesti panostaa? Onko toimitilojen uudistaminen paras tehdä tänä vuonna vai ensi vuonna?

Jokaiseen toimintoon yrityksessä liittyy päätöksiä. Päätösten määrä on suuri, mutta esimerkkien kaltaisten tiedostettujen päätösten lisäksi teemme joka päivä valtavan määrän päätöksiä tiedostamattomasti. Itse asiassa arkemme sujuu ainoastaan näiden rutiiniluontoisten päätösten ansiosta – jos joutuisimme pohtimaan jokaisen pienenkin päätöksen joka kerta, joutuisimme pian kaaokseen. 

Mikä mutkistaa?

Asiaviidakossa saatetaan sortua yksinkertaistamaan liikaa ja tekemään päätös ilman, että pohdittaisiin vaihtoehtoja. Tavat tehdä päätöksiä vaihtelevat henkilöiden välillä: joku luottaa vahvasti faktoihin ja käyttää paljon aikaa niiden analysoimiseen, toinen tekee päätökset viipymättä intuitiollaan. Usein käy niinkin, että tehty päätös romuttaa aikaisemman päätöksen vaikutuksia.

Eikö olisikin aiheellista terävöittää hiukan päätöksenteon prosessia?

Kolme vinkkiä parempaan päätöksentekoon

Seuraavien kolmen asian avulla päästään pitkälle päätöksenteon tehostamisessa. 

1. Vaihtoehdot
Hae aina kun mahdollista vaihtoehtoja ratkaisulle. Kokeneet päätöksentekijät sanovat, että vain harvoin on kyseessä tilanne, jossa paras päätös syntyy vain yhden vaihtoehdon pohjalta. Tällöinhän päätöksenteko on vain valinta kyllä- ja ei -vaihtoehtojen välillä. Useat vaihtoehdot rikastavat prosessia ja auttavat parantamaan ratkaisun laatua. 

2. Tunnista oma tyylisi tehdä päätöksiä
Mieti, miltä pohjalta yleensä itse teet päätökset ja miten sitä voisi kehittää. Ovatko faktat tärkeitä, mikä on intuition rooli? Oletko hidas tai nopea? Miten tapaasi toimia päätöksissä voisi kehittää, mitä voit oppia muilta? Miten tyylisi toimisi parhaimmalla mahdollisella tavalla työyhteisössä? 

3. Arvioi, mitä vaikutuksia päätöksellä on muihin päätöksiin
Selvitä, miten tekeillä oleva päätös toteutuessaan vaikuttaa toisten toimintojen ja projektien tilanteeseen. Ajavatko päätökset asioita samaan suuntaan? Eihän uusi päätös tee tyhjäksi toisten ponnisteluja? Jos päätös on ristiriidassa aiempien päätösten kanssa, on syytä viestiä asiasta selkeästi ja perustellen. 

Selkeä ajatusprosessi ja jatkuva halu kehittää päätöksentekoa ovat uuden ajan johtajan valttikortit. Ne kortit sinäkin toki haluat!