lauantai 10. tammikuuta 2015

Pää, sydän ja kädet – niillä tehdään muutos

Suunnittelimme uusia käytäntöjä myynnin ja tuotannon väliseen yhteistyöhön. Uudet toimintatavat parantaisivat yrityksen kykyä palvella asiakkaita ja tehostaisivat sisäistä toimintaa. Todella tärkeää siis – ilman näitä muutoksia yritys ei mitä todennäköisimmin säilyttäisi asemaansa kiristyvässä kilpailussa.

Mutta miten vakuuttaa myyjä siitä, että uusista käytännöistä olisi hyötyä hänellekin? Miten saada aikaan muutos tuotannonsuunnittelijoiden tavassa toimia? Miten esittää asia niin, että koneilla työskentelevä henkilöstökin omaksuisi muutokset?

Totesimme, että muutosten läpiviemiseksi meidän on huomioitava kolme asiaa jokaisen henkilön kohdalla.

Ensinnäkin meidän on annettava tietoa siitä, miksi muutos tarvitaan ja mitä suunnitellaan tehtäväksi.

Toiseksi meidän on autettava henkilöä hyväksymään asia omalla tahollaan, omassa sydämessään. On käytävä läpi, mitä muutos merkitsee kunkin omalla kohdalla ja mitä hyötyä siitä on. Henkilön ottaminen mukaan muutoksen suunnitteluun auttaa usein.

Kolmanneksi meidän on huolehdittava siitä, että suunnitelmat johtavat toimintaan. Jokaiselle tulee olla selvää, mitä häneltä odotetaan jatkossa. Muutosten toteutus tulee myös panna osaksi tavoiteasetantaa aina kun se on mahdollista.

Tieto – pää, hyväksyminen – sydän, ja toiminta – kädet. Siinä onnistumisen resepti mille tahansa muutokselle, jossa ihminen on osallisena.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti